Diensten

Home    |    Diensten

‘Wie zijn toekomst niet zelf bepaald, krijgt hem toegewezen’

Interim-management

Ervaren changemanager of HR-manager

Hereweg 68 B.V. biedt u voor bepaalde tijd een ervaren changemanager of HR-manager, die als onafhankelijke adviseur in uw organisatie wordt opgenomen bij verdergaande professionalisering van het organisatie- en personeelsbeleid, bij teamontwikkelingsprocessen of bij cultuurveranderingen. 

In de meeste gevallen als sparringpartner op managementniveau en als lid van het managementteam. Samen met u brengen wij in kaart welke ondersteuning gewenst is, voor welke periode. Ons uitgangspunt is dat uw organisatie zo spoedig mogelijk weer op eigen benen kan staan.

 • Onderzoek en advisering
 • Begeleiding van verandertrajecten
 • Procesmanagement
 • Organisatieontwikkeling
 • Projectmanagement
 • Kwaliteitszorg
 • Teamontwikkeling
 • Personeelsmanagement

Organisatieadvies

Begeleiding van veranderprocessen

Groei van een organisatie, een fusie, nieuwe producten en markten, een reorganisatie, een cultuuromslag zijn noodzakelijke veranderingen voor uw organisatie om bij te blijven, voort te bestaan en succes te hebben.

Hereweg 68 B.V. begeleidt veranderprocessen om van daar waar uw organisatie nu is, te komen bij waar u graag wilt zijn. Onze werkwijze is erop gericht te onderzoeken waarom de dingen gaan zoals ze gaan, en alleen te veranderen om de juiste redenen. Door in te zoemen (analyse/diagnose), uit te zoemen, een close up te maken, de juiste richting te kiezen (ontwerp) en op de juiste voor u best passende wijze de verandering te realiseren (implementatie).

 • Bestuurlijke vraagstukken
 • Koerswijzigingen
 • Verandermanagement
 • Leiderschap
 • Interne communicatie
 • Teambuilding
 • Cultuurverandering

‘Principes zijn mooi, maar reflecties vertellen meer’

Meer informatie?

Neem contact met ons op

Training

 • Onze trainingen worden in nauw overleg met u op maat ontwikkeld, waarbij uw praktijksituatie als uitgangspunt wordt genomen. Onze groepstrainingen zijn stapsgewijs opgebouwd en kennen een dynamische afwisseling tussen theorie, praktische oefening, ontwikkeling van visie, het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De trainingen zijn op maat over thema’s zoals:

 • Visie, missie en strategische doelen
 • Kwaliteitszorg
 • Prestatiegericht leiderschap
 • Leidinggeven aan professionals
 • Resultaatgericht coachen
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Teamontwikkeling
 • Conflicthantering

‘In teams die bereiken wat ze willen, helpen spelers elkaar’

‘Onthoud nooit wat je gegeven hebt, maar vergeet nooit wat je ontvangen hebt’

Coaching

Coaching draagt bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling op de werkplek. Met coaching houd je de regie over je eigen loopbaan. Coachen is een vorm van leren welke je helpt (werkgerelateerde) vragen te stellen en vervolgens persoolijke antwoorden te vinden.

U bent als leidinggevende of medewerker bij Hereweg 68 B.V. aan het juiste adres voor:

 • Individuele coaching
 • Loopbaanbegeleiding of outplacement
 • Teamcoaching

Als coach stellen wij met name vragen. Lastige vragen, noodzakelijke vragen, voor de hand liggende vragen, vragen die niemand durft te stellen, vragen die eigenlijk allang iemand had moeten stellen. Onze aanpak is mens en resultaatgericht. Menselijk talent is voor ons de basis van alle ondernemen. Als coach zetten wij ons in om talenten zo te mobiliseren en te ontwikkelen, zodat organisatie doelstellingen en individuele leerprocessen van mensen kunnen worden gerealiseerd.